Strandkungens 

 kennel

Parning mellan Arwen och Akhiro von Altvilstal 25 och 27 november! Valparna födda den 29:e januari!!

Mating the 25th and 27th of November with Arwen and Akhiro vom Altvistal!  Puppies were born Januari the 29th.

 

Länk till dräktighetskalender/Link to pregnancy calendar

Arwen har börjat att löpa (14 november) och vi åker till Leipzig den 24:e för att para henne med Akhiro. Akhiro är en trevlig familjehund, lugn och stabil i temperamentet och med en tydlig av- och påknapp för arbete.

Akhiros linjer finns till största delen inte i Sverige ännu. Han har till i oktober blivit pappa till en kull valpar som föddes i september -08.

Akhiro är vald för att matcha vackra Arwen såväl exteriört som mentalt.

Vid intresse för valp ur denna kull, kontakta Charlotte på charlotte.barvestad@glocalnet.net eller telefon 0708 48 09 72.

 

Arwen has begun her season  (November the 14th) and  we will go to Leipzig  the 24th to mate her with Akhiro. Akhiro is a nice family dog, calm and with an excellent mentality and with an on/off-button for working.

Most of Akhiro's lines are still not seen in Sweden. Until October 2008 he is the father of one litter born in September -08.

Akhiro is chosen to match our beautiful Arwen both to the exterior as well as to the mentality  .

If interested in a puppy from this litter please contact Charlotte on charlotte.barvestad@glocalnet.net or on mobile phone +46 708 48 09 72.

 

 

Valputveckling, C-kullen

Puppies' development

                  f-vikt   29/1 em   31/1   2/2   8/2     13/2

Blå hane 430   460           540   700  1145  1590

kl 23.28

 

Svart hane

00.40        480   500          600    780  1300  1750

 

Lila tik

00.53      493    505         605     740  1240  1740

 

Rosa tik

02.02      380   400          485     690  1120  1610

 

Gul hane

02.32      438   450          550     690  1240  1650

 

Hane

03.12      480   500          610    780   1175  1570

Akhiro vom Altvilstal, http://www.akhiro-vom-altvilstal.de.tl , tysk champion och bruksmeriterad.