Strandkungens 

 kennel

Strandkungens kennel

Huset

2001 hittade familjen Barvestad sitt paradis på jorden, det gamla mejeriet i Norra Möckleby på östra Öland. Ett stort och underbart hus med plats för familjen och hundar.

 2001 the family Barvestad moved to their paradise, the old dairy in Norra Möckleby on Öland. A huge and wonderful house with a lot of space  for the family and dogs.

Hästar

I det egna stallet står våra tre hästar, Corleone (Kalle) och Esset Emm och russet Roman. 

Corleone (Kalle), Esset Emm and our pony Roman live in the stable just outside the main house.

På gården finns utöver hundar och hästar ett gäng hönor och tuppar. Dessa rör sig givetvis fritt på gården och i omgivningen men kommer direkt när man ropar på dem.

Except for dogs and horses a number of hens and roasters live at the farm. They of course walk around freely but immediately when you call for them they will come.

Hona

 

 

 

Jag som driver Strandkungens kennel heter Charlotte och är en glad kvinna på 50+.

Till vardags är jag sedan många år gymnasielärare i psykologi och sociologi på Stagneliusskolan i Kalmar.

Är utbildad IMMI-instruktör och diplomerad Rallylydnads-instruktör och kombinerar lärarjobbet med kurser för hundar, hussar och mattar i en verksamhet som heter ABC för HUNDEN.

Leder också  hund-aktiviteterna på Sveriges hundvänligaste camping, Eriksöre Camping på Öland.

Har under årens lopp jobbat med allt möjligt, bl a sjukvården, skyltmåleri och djursjukvårdare på Djursjukhuset i Kalmar.

Hundar, hästar och diverse andra djur har i stort sett alltid funnits i mitt liv. De vita herdehundarna kom in i mitt liv av en slump genom Hoss och nu är det den rasen som gäller.

Målet med uppfödningen, som sker i liten skala, är att avla fram hundar som

- är bra mentalt och temperamentsmässigt

- passar bra till sällskap

- passar bra till arbete

- är friska

- är exteriört mycket goda representanter för rasen

I aveln låser jag mig inte vid bara det ena eller det andra utan lägger all kraft på att hitta hundar som kompletterar varandra på alla plan. Ingen kull kommer att tas bara för att få fram "en trevlig familjehund" eller "en arbetande hund" eller "en supersnygg hund", alla delar ska finnas med vilket betyder att det ibland dröjer till att det är dags för nästa kull.

Som valpköpare av Strandkungens valpar får du räkna med att hålla kontakten med mig. I gengäld kan du påräkna det stöd du behöver för att du och din valp ska hitta rätt tillsammans genom livet.

Mina valpköpare har alltid minst en gratis plats på de kurser jag håller i ABC:s regi.

Me, that runs Strandkungens, is Charlotte, a happy woman of 50+. My everyday work is since many years teaching in psychology and sociology at Stagneliusskolan in Kalmar.

I also have  a diploma as dog-instructor (IMMI-instructor) and instructor in Rally-obedience.

 I  work part time as a teacher and part time I educate dogs and their masters and mistresses in my company which is called ABC for the DOG.

My working experience is of a wide variety, painting signs, hospital and animal hospital are a few of them.

Dogs, horses and a number of other animals have always been a part of my life. The White Swiss Shepherds entered my life  occasionally with Hoss and from now on this breed is the one and only.

The aims with the breeding, which is in a small scale, are to breed dogs that are

- of good mentality and temperament

- nice family dogs

- good working dogs

- healthy

- very good representatives of the breed seen to the exterior

In the breeding I am  not aiming for just one or two of the aspects, not just "a good family dog" or "a good working dog", all parts must be included which means it may take some time until the next litter is planned.

As a buyer of a puppy from Strandkungens you must be prepared to keep in touch with me. On the other hand you can always count on support from me to make sure that you and your puppy will have a good life together.