Strandkungens 

 kennel

Välkommen till            STRANDKUNGENS KENNEL

UPPFÖDNING AV VIT HERDEHUND I HEMMILJÖ

 

Strandkungens kennel på östra Öland är en liten kennel som fick sitt kennelnamn på våren 2007.

Målet med uppfödningen är att föda upp så kompletta hundar som möjligt, d v s de ska vara exteriört korrekta, mentalt stabila och friska. Hundarna ska kunna fungera som familjehundar, arbeta och passa till utställning och avel.

 The Strandkungens kennel is a small kennel on eastern Öland, who got the kennel name approved in spring 2007.

The aim with the breeding is to breed dogs as complete as possible, meaning as perfect as possible seen to the exterior, mentally strong and healthy. The dogs must function well in working situations, shows, breeding and as just a family dog.

 

Välkommen att höra av dig till charlotte.barvestad@glocalnet.net eller telefon 0766 29 99 69!