Strandkungens 

 kennel

Rasspecialen i Köping/Club show in Köping -09