Strandkungens 

 kennel

 My Dog 9-10 jan 2010

Nya framgångar i utställningsringen!

New successes in the show ring! 

 

Till vänster Sunnantorps Gilroy Gibson (Exo) som tog sitt andra cert på söndagen. Vår Aragon är pappa till Exo.  To the left Sunnatorp's Gilroy Gibson who achieved his second CAC this Sunday. Our Aragon is the father of Exo.

Till höger Strandkungens Cinzia (Arwen-Akhiro) som på lördagen fick 1:a m HP och på söndagen 1:a med ck och blev 2:a bästa tik, endast 11 månader gammal. To the right Strandkungen's Cinzia (Arwen-Akhiro) who on the Saturday got a Very Good with prize of Honour and on the Sunday achieved Excellent and became Second best Bitch, just 11 months old.

Söndagens kritik: Utmärkt snart 1-årig tik av

 rätt modell, feminint mycket välformat huvud, korrekt uttryck, utmärkt hals, rygg,svans och proportioner, passande benstomme, bra tassar, extra plus för mycket välformad front och bröstkorg, fantastiska rörelser, lovande i alla delar. Domare: Ove Germundsson 

The Sunday's critics: Excellent, soon 1-year-old bitch of correct model, feminine very well shaped  head, correct expression, excellent neck, back, tail and proportions, suitable bone, good paws, extra plus for a very well shaped front and  chest, fantastic movements, promising in all parts. Judge: Ove Germundsson